Materials on ethnomusiology

O etnografskim predmetima koji se čuvaju u muzejima van zemlje svog porekla (2006)

PDF O etnografskim predmetima koji se čuvaju u muzejima van zemlje svog porekla (2006)

Jedna od značajnih tekovina civilizovanog sveta je da institucije kulture jedne države osim primarne zaštite sopstvene kulturne baštine, čuvaju i baštinu drugih. Brojni primeri iz prošlosti, ali i iz novije balkanske i svetske istorije, nažalost ovo demantuju. Na kulturnim polenicima je da svojih delovanjem pokažu da je ovo jedini stav i da on nema alternativu. Muzej je po definiciji čuvar kulturnog nasleđa i baza za proučavanje lokalnih, regionalnih kulturnih pojava koje su samo jedna ali uvek važna kockica u mozajiku.

One of the important heritage of civillized world is that culture institutions of one country, beside theirown own culture heritage, also keep the cultural heritage of others. Unfortunately, many examples deny it. That is on workers
to show that this is the only posture, and that it has no alternative. By definition Museum is a keeper of cultural heritage and a base for research of local, regional and cultural appearances, which are one of the, but still important
cube in the mosaic

Šarac-Momčilović V. O etnografskim predmetima koji se čuvaju u muzejima van zemlje svog porekla // Članci i Građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Tuzla, 2006.  S.119-124.