Materials on ethnomusiology

Монохромни облици Старе Србије у фотографијама с краја 19. и почетка 20. Века из руских архива и часописа (2018)

PDF Монохромни облици Старе Србије у фотографијама с краја 19. и почетка 20. Века из руских архива и часописа (2018)

У раду је представљен преглед фотографија с краја 19. и почетка 20. века, које визуелизују феномен Старе Србије и које представљају фолклоризовани историјско-идеолошки конструкт. Нихова намена је била репрезентовање руској јавности историје, културе и свакодневног живота словенског хришћанског становништва европских провинција Османског царства у контексту очекивања њихове територијалне прерасподеле. Тематска целина и хронолошка повезаност фотографија указују на јединство њихове природе и омогућавају прилаз њиховом истраживању као самосталном историјском и културном феномену. Тумачење фотографија полази од њихове корелације са фолклорним и наративним изворима у оквиру интегрисаног приступа.

Михајлова А. Монохромни облици Старе Србије у фотографијама с краја 19. и почетка 20. Века из руских архива и часописа // Савремена српска фолклористика V. Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту: зборник радова поводом Међународног научног скупа одржаног 12. и 13. октобра 2017. године у Призрену и у Великој Хочи. Београд, Призрен; Нови Сад, 2018. С. 149-173.