Materials on ethnomusiology

Екипа етнолога у Стапару (2004)

PDF Екипа етнолога у Стапару (2004)

На позив месне заједнице Стапар, екипа етнолога из Београда боравила је у мају 2002. године у селу Стапару, у општини Сомбор. Сврха и циљ боравка на терену били су рекогносцирање терена и упознавање са традиционалном духовном и материјалном културом становника Стапара. На терену је снимљен известан број фотографија и обављени су интервјуи са многим казивачима.

Шарац Момчиловић В. Екипа етнолога у Стапару // Гласник Етнографског музеја у Београду. Књ. 67/68. 2004. С. 397-399.