Материалы по этномузеологии

Две отаџбине и дванаест судбина: потомци учесника првог српског устанка на школовању у Русиjи (2020)

PDF Две отаџбине и дванаест судбина: потомци учесника првог српског устанка на школовању у Русиjи (2020)

У раду се наводе историјски подаци који расветљавају околности боравка 12 српских младића – деце учесника Првог српског устанка – у Санкт Петербургу, ради школовања у Губернској гимназији. Њих, као и неколико стотина других Срба, довео је у јесен 1814. године у Бесарабију Карађорђе. Бригу о будућности младих Срба на себе су преузели руски царeви Александар I и Николај I. На основу неистражених докумената из руских архива, у раду се прате судбине тих младића. Неки од њих су се касније показали као истакнутe личности у различитим областима друштвеног живота. Значај ове студије је и у томе што осликава неке карактеристике периода формирања српске националне интелектуалне елите у 19. веку.

Михајлова А. Две отаџбине и дванаест судбина: потомци учесника првог српског устанка на школовању у Русиjи // Историјски часопис. Књ. 69. 2020. С. 249–274.

http://www.iib.ac.rs/istorijskicasopis/IC2069249M.html