Материалы по этномузеологии

Народна ношња Срба из Барање у последњој деценији 19. и током 20. века. Монографија. (2019)

PDF Народна ношња Срба из Барање у последњој деценији 19. и током 20. века. Монографија. (2019)

Монографија Народна ношња Срба из Барање у последњој деценији 19. и током 20. века посвећена је одевању Срба који живе у међуречју Дунава и Драве. Настала је према грађи прикупљеној у следећим местима: Поповац, Дарда,Кнежеви Виногради, Брањина, Јагодњак, Болман и Бели Манастир у Републици Хрватској, као и у Мајишу, Липови, Печују и Мохачу у Републици Мађарској. Циљ ове монографије је да се регионална ношња Срба представи широј публици и стручној јавности, те да се на овај начин учини видљивим и препознатљивим делом српске народне културе. Такође, она треба да допринесе и познавању разноврсности, једног од основних обележја српске народне ношње, које је настало током вишевековног живота српског живља на разуђеном јужнословенском етничком простору.

Шарац Момчиловић В. Народна ношња Срба из Барање у последњој деценији 19. и током 20. века. Београд: Етнографски музеј, 2019. 235 с.