Материалы по этномузеологии

Чија је ово капа? Женска златовезна оглавља у ношњи панонских Срба. Kаталог изложбе (2006)

Clothing adorned with embroidery using threads of precious metals, gold and silver — gold-embroidery — was and has remained the component part of the festive clothing of many peoples. In the traditional culture of Serbs, gold-embroidery has a tradition of several centuries. Coming from the Orient, during the Middle Ages it was further developed in […]

Подробнее

Народна ношња Срба из Барање у последњој деценији 19. и током 20. века. Монографија. (2019)

Монографија Народна ношња Срба из Барање у последњој деценији 19. и током 20. века посвећена је одевању Срба који живе у међуречју Дунава и Драве. Настала је према грађи прикупљеној у следећим местима: Поповац, Дарда,Кнежеви Виногради, Брањина, Јагодњак, Болман и Бели Манастир у Републици Хрватској, као и у Мајишу, Липови, Печују и Мохачу у Републици […]

Подробнее

От крючка до пряжки: о застёжках на сербских опанках из собрания обуви Этнографического музея в Белграде (2016)

Для каждого отдельного регионального типа сербского традиционного костюма характерны свои виды декоративных застежек. Большинство из них представляет собой изделия эстетического и художественного свойства, выполненные мастерами ремесленниками из различных материалов. Обзор и изучение материально-вещевых, фотографических и письменных источников, хранящихся в Этнографическом музее в Белграде, позволяют сделать вывод о том, что со второй половины XIX в. до […]

Подробнее

Орнаментика шерстяных тканых передников Южного Срема (Сербия) (2016)

На материалах собраний Этнографического музея в Белграде, Музея Воеводины в Новом Саде и Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге исследуется место и роль передника – «прегачи» в культуре одежды женского населения Срема конца XIX в. Особое внимание уделяется его специфике и типологической характеристике, а также выявляется его доминирующее положение во праздничном костюмном комплексе. Такое видное место в костюме сремский передник занимает, благодаря своим стилистическим характеристикам, цветовой […]

Подробнее

Вежена кошуља женска рубина у српској славонској граничарској ношњи Пакрачког краја (2015)

Рад се бави анализом женске кошуље типа једноделне рубине, коју је тридесетих година 20. века израдила Анастазија Вукадиновић (1892–1981), Српкиња из села Горњег Чаглића, у пакрачком крају, у данашњој Републици Хрватској. Намера овог рада јесте да укаже на чињеницу да је регионална варијанта дугачке једноделне кошуље коју су носиле Српкиње у пакрачком крају била саставни део њихове варијанте славонске граничарске […]

Подробнее

Збирка народних ношњи Републике Словеније у Етнографском музеју у Београду (2012)

Збирку народних ношњи Словеније у Етнографском музеју у Београду чине одевни предмети који представљају сведочанства културе одевања сеоског становништва на простору Републике Словеније у временском раздобљу од тридесетих година 19. до педесетих година 20. века. У музеолошкој анализи музејске грађе презентована је динамика и начин набавке музејских предмета, њихова заступљеност према географским областима, временској, етничкoj и конфесионалној припадности. Циљ публиковања […]

Подробнее

Традиционална и савремена исхрана становника општине Пирот (2010)

Рад представља етнолошки запис о исхрани на крајњем југоистоку Републике Србије у ХХ и на почетку ХХI века. Предмет интересовања је традиционална и савремена исхрана српског првенствено сеоског становништва, а исхрана у граду и савремена исхрана само у оној мери колико је било неопходно да се укаже на порекло и континуитет појединих културних елемената, тј. да се успостави веза […]

Подробнее

Теренско истраживање и прикупљањe музејске грађе о народој ношњи Срба у Барањи (2009)

Теренско истраживање и прикупљање додатне музејске грађе о народној ношњи Срба у Барањи с краја 19. и из прве половине 20. века, започето је крајем 2008. године. Циљ овог тродневног истраживања била је провера постојећих, и прибављање нових података о овом сегменту српске традиционалне културе. Осим о изгледу, структури и функцији мушке и женске свакодневне […]

Подробнее

Обредни хлеб пиротског краја (2009)

Рад «Обредни хлебови пиротског краја» је написан на основу података прикупљених на терену у периоду од 2000. до 2004. године. Текст је илустрован цртежима и фотографијама. У прилогу рада налазе се географска карта Општине Пирот, седам табли са цртежима, списак објављених фотографија и списак коришћене литературе. Аутор цртежа према скицама казивача и подацима са терена […]

Подробнее

Астра – Музеј румунске традиционалне народне културе (2005)

Музејски комплекс Астра налази се у Трансилванији, област Думбрава Сибиули, у близини града Сибиу у Републици Румунији. То је највећи и најбогатији музеј под отвореним небом у Румунији. Музеј АСТРА има најпотпунију колекцију етнографских­ предмета и велики научно-документациони арх­ив (слике, фотографије, филмове), бави се прединдустријском културом. На поставци под отвореним небом представљена је традиционална сеоска арх­итектура са простора целе Румуније, традиционална занимања и занати, […]

Подробнее

Четврта међународна конференција Етнографских музеја централне и југоисточне Европе (2005)

Извештај о конференцији одржане у АСТРА националном музејском комплексу у граду Сибиу у Румунији од 15. до 17. октобра 2004. године. Скуп на тему Ношња као симбол етничког и ку­лту­рног идентитета имао је за циљ успостављање и јачање сарадње међу стручњацима етнографских­ музеја региона, размена идеја, знања и искуства. Шарац Момчиловић В. Четврта међународна конференција Етнографских музеја централне и југоисточне […]

Подробнее

Изложба Народна култура Срба у Интернационалном музеју млинова у немачком градићу Гифхорну (2005)

Стручњаци из Етнографског музеја су приредили изложбу «Народна култура Срба крајем XIX и у првој половини XX века». Изложба је реализована у једној од сала рустичног здања Интернационалног института за очување старих ручних заната Мост у немачком градићу Гифхорну на приближно 200 m2 изложбеног простора. Уз изложбу је штампан проспект на српском и немачком језику, који, осим података о изложеним […]

Подробнее

Ношња Срба у селу Голубићу у Книнској Крајини (2004)

Тема рада Ношња Србау селу Голубићу у Книнској Крајини јесте одевање Срба у овом селу пре и непосредно после Другог светског рата. Пажња је посвећена начину одевања који Голубићани препознају као своје етничко обележје и називају га својом народном ношњом. Рад je првенствено заснован на казивањима Голубићана4 и на подацима из литературе. У раду су као документациони […]

Подробнее

Интернационални музеј ветрењача и воденица у Гифхорну (2004)

Интернационални музеј ветрењача и воденица у Гифхорну, јесте музеј под отвореним небом посвећен млиновима. Налази се у живописном северном предграђу градића Гифхорн, у близини града Волфсбурга у североисточној Немачкој, у области Доња Саксонија. Смештен је на реци Исе, на раскршћу два главна пута, Пута соли и Пута жита. За публику је отворен 1980. године. Власник музеја је […]

Подробнее

Екипа етнолога у Стапару (2004)

На позив месне заједнице Стапар, екипа етнолога из Београда боравила је у мају 2002. године у селу Стапару, у општини Сомбор. Сврха и циљ боравка на терену били су рекогносцирање терена и упознавање са традиционалном духовном и материјалном културом становника Стапара. На терену је снимљен известан број фотографија и обављени су интервјуи са многим казивачима. Шарац Момчиловић В. Екипа етнолога […]

Подробнее

Збирке ношњи (2001-2002)

Ношња је једна од важних карактеристика неког народа или етничке групе. Она је одувек привлачила пажњу како суседа и пролазника, тако и путописаца и сакупљача народних рукотворина и музејских стручњака. Осим историјских и економских разлога, чињеница да је ношња у многим породицама на овим просторима чувана као драгоценост, узроковала је очуваносг традиционалног начина одевања, као […]

Подробнее

Капе са златовезом у Банату (1995)

There are 23 articles in the collection of women caps from Banal embroidered with gold. They are an integral part of collection make of men, women and children’s festive and regular caps from Vojvodina. Caps embroidered with gold were an integral part of peasant suit costume of married women in large ethnic and geographic pannonian […]

Подробнее