Материалы по этномузеологии

Астра – Музеј румунске традиционалне народне културе (2005)

PDF Астра – Музеј румунске традиционалне народне културе (2005)

Музејски комплекс Астра налази се у Трансилванији, област Думбрава Сибиули, у близини града Сибиу у Републици Румунији. То је највећи и најбогатији музеј под отвореним небом у Румунији. Музеј АСТРА има најпотпунију колекцију етнографских­ предмета и велики научно-документациони арх­ив (слике, фотографије, филмове), бави се прединдустријском културом. На поставци под отвореним небом представљена је традиционална сеоска арх­итектура са простора целе Румуније, традиционална занимања и занати, од сакупљања х­ране и природи, специјализованих­ заната кућне радиности до сепцијализоване сеоске производње и основних­ начина преноса робе и енергије.

Шарац Момчиловић В. Астра – Музеј румунске традиционалне народне културе // Гласник Етнографског музеја у Београду. Књ. 69. 2005. С. 220-221.