Материалы по этномузеологии

Изложба Народна култура Срба у Интернационалном музеју млинова у немачком градићу Гифхорну (2005)

PDF

Стручњаци из Етнографског музеја су приредили изложбу «Народна култура Срба крајем XIX и у првој половини XX века». Изложба је реализована у једној од сала рустичног здања Интернационалног института за очување старих ручних заната Мост у немачком градићу Гифхорну на приближно 200 m2 изложбеног простора. Уз изложбу је штампан проспект на српском и немачком језику, који, осим података о изложеним предметима, садржи и кратак преглед културне историје Срба, као и основне податке о Етнографском музеју у Београду. Изложба је реализована уз финансијску подршку Министарства културе и медија Републике Србије.

Шарац Момчиловић В. Четврта међународна конференција Етнографских музеја централне и југоисточне Европе // Гласник Етнографског музеја у Београду. Књ. 69. 2005. С. 195-198.