Материалы по этномузеологии

Ношња Срба у селу Голубићу у Книнској Крајини (2004)

PDF Ношња Срба у селу Голубићу у Книнској Крајини (2004)

Тема рада Ношња Србау селу Голубићу у Книнској Крајини јесте одевање Срба у овом селу пре и непосредно после Другог светског рата. Пажња је посвећена начину одевања који Голубићани препознају као своје етничко
обележје и називају га својом народном ношњом. Рад je првенствено заснован на казивањима Голубићана4 и на подацима из литературе. У раду су као документациони и илустративни материјал коришћене фотографије и подаци из Етнографског музеја у Београду5 и фотографије из фотодокументације КУД-а „Крајина”.

Шарац Момчиловић В. Ношња Срба у селу Голубићу у Книнској Крајини // Гласник Етнографског музеја у Београду. Књ. 67/68. 2004. С. 195-212.