Материалы по этномузеологии

Обредни хлеб пиротског краја (2009)

PDF Обредни хлеб пиротског краја (2009)

Рад «Обредни хлебови пиротског краја» је написан на основу података прикупљених на терену у периоду од 2000. до 2004. године. Текст је илустрован цртежима и фотографијама. У прилогу рада налазе се географска карта Општине Пирот, седам табли са цртежима, списак објављених фотографија и списак коришћене литературе. Аутор цртежа према скицама казивача и подацима са терена је Милена Тапавица, сликар-графичар.

До четрдесетих година XX века обредни хлебови су у пиротском крају били део устаљене обичајне праксе. Прављени су за време годишњег циклуса обичаја, Божића, Усркса, Ћурђевдана, сеоских и породичних слава, Младенаца и Задушница, као и за време циклуса породичних обичаја, свадбе и рођења. Описани су хлебови који су се као део наслеђеног културног обрасца задржали до данас и они изобичајени, забележени као сећање и непосредно искуство старијих казивача.

Шарац Момчиловић В. Обредни хлеб пиротског краја // Пиротски зборник. Књ. 34. Пирот, 2009. C. 71-97.