Материалы по этномузеологии

Збирке ношњи (2001-2002)

PDF Збирке ношњи (2001-2002)

Ношња је једна од важних карактеристика неког народа или етничке групе. Она је одувек привлачила пажњу како суседа и пролазника, тако и путописаца и сакупљача народних рукотворина и музејских стручњака. Осим историјских и економских разлога, чињеница да је ношња у многим породицама на овим просторима чувана као драгоценост, узроковала је очуваносг традиционалног начина одевања, као и бројне примерке комплета и појединачних делова ношње који су бригом љубитеља и познавалаца ношње доспели у музејске збирке. Тема овог рада је Збирка ношњи у Етнографском музеју у Београду. Из богате историје Музеја, овом приликом изнесене су само оне чињенице које су биле важие за њен настанак и развој. Рад садржи кратак историјат Збирке, сумиране резултате основннх делатности Музеја и допринос кустоса који су се бавили ношњом током XX века. Посебна пажња посвећена је стању збирке на почетку XXI века, њеној структури и основном садржају. Логично је што је историјат и преглед збирке покренуо и низ практичних и научних питања проистеклих из дугогодишње музеолошке праксе, од којих су овом приликом у завршном разматрању изнета само нека.

This work is devoted to the folk costume collection in the Ethnographic Museum in Belgrade. Only those facts in the rich history of the Museum important for its beginnings and development have been presented. The work contains a brief history, the global results of the Museum’s basic activities and the contribution of the curators who were engaged in studying the folk dress in the Ethnographic Museum during the XX century. In their study, emphasis is laid on the structure and concnt as well as the state of the collection at the outset of the XXI century, one hundred years it was separatd from its mother institution, namely the National Museum. The Study ends with a consideration of some practical and relevant problems arising from long-standing muscological practice.

Шарац Момчиловић В. Збирке ношњи // Гласник Етнографског музеја у Београду. Књ. 65-66. Београд, 2001-2002. С. 127-161.