Материалы по этномузеологии

Теренско истраживање и прикупљањe музејске грађе о народој ношњи Срба у Барањи (2009)

PDF

Теренско истраживање и прикупљање додатне музејске грађе о народној ношњи Срба у Барањи с краја 19. и из прве половине 20. века, започето је крајем 2008. године. Циљ овог тродневног истраживања била је провера постојећих, и прибављање нових података о овом сегменту српске традиционалне културе. Осим о изгледу, структури и функцији мушке и женске свакодневне и свечане ношње, дошло се и до сазнања о начину израде и украшавања појединих њених делова. Досадашња сазнања су употпуњена подацима о називима, изгледу и функцији свечаних женских оглавља и функцији мушке прегаче. Значај овог теренског истраживања је и у томе што су збирке Етнографског музеја у Београду обогаћене са осам предмета, трајних сведочанстава о традиционалној народној култури српског народа у Барањи који потврђују њихов културни, етнички и регионални идентитет.

Шарац Момчиловић В. Теренско истраживање и прикупљањe музејске грађе о народој ношњи Срба у Барањи // Гласник Етнографског музеја у Београду. Књ. 73. Београд, 2009. С. 385-404.