Материалы по этномузеологии

Вежена кошуља женска рубина у српској славонској граничарској ношњи Пакрачког краја (2015)

PDF Вежена кошуља женска рубина у српској славонској граничарској ношњи Пакрачког краја (2015)

Рад се бави анализом женске кошуље типа једноделне рубине, коју је тридесетих година 20. века израдила Анастазија Вукадиновић (1892–1981), Српкиња из села Горњег Чаглића, у пакрачком крају, у данашњој Републици Хрватској. Намера овог рада јесте да укаже на чињеницу да је регионална варијанта дугачке једноделне кошуље коју су носиле Српкиње у пакрачком крају била саставни део њихове варијанте славонске граничарске ношње, и да су кошуље типа једноделне рубине крајем 19. и у првој половини 20. века биле саставни део женске народне ношње код већине народа и етничких заједница јужне панонске регије. У српским породицама пакрачког краја, ова ношња, као и кошуља народног назива вежена кошуља, као њен основни део, чувана је и преношена с генерације на генерацију као породична драгоценост и симбол културног, регионалног и етничког идентитета.

Шарац Момчиловић В. Вежена кошуља женска рубина у српској славонској граничарској ношњи Пакрачког краја // Гласник Етнографског музеја у Београду. Књ. 79. Београд, 2015. С. 97-118.