Материалы по этномузеологии

Збирка народних ношњи Републике Словеније у Етнографском музеју у Београду (2012)

PDF Збирка народних ношњи Републике Словеније у Етнографском музеју у Београду (2012)

Збирку народних ношњи Словеније у Етнографском музеју у Београду чине одевни предмети који представљају сведочанства културе одевања сеоског становништва на простору Републике Словеније у временском раздобљу од тридесетих година 19. до педесетих година 20. века. У музеолошкој анализи музејске грађе презентована је динамика и начин набавке музејских предмета, њихова заступљеност према географским областима, временској, етничкoj и конфесионалној припадности. Циљ публиковања је да се музејска грађа која се чува у Етнографском музеју у Београду учини доступном стручној и широј јавности.

Шарац Момчиловић В. Збирка народних ношњи Републике Словеније у Етнографском музеју у Београду // Гласник Етнографског музеја у Београду. Књ. 76. 2012. С. 243-260.